Service på området

För Trenova är tillgänglighet en viktig faktor.

Pil neråt

Service på området

För Trenova är tillgänglighet en viktig faktor.

pattern

Service på området

För Trenova är tillgänglighet en viktig faktor.

Det kan gälla såväl parkeringsplatser som möjlighet att resa hit kommunalt eller att lätt ta sig fram med rullstol. Vi vill också vara tillgängliga digitalt via webb och sociala kanaler. Med andra ord – alla ska känna sig välkomna.

Toalett

Kundtoaletter finns i Galleria 1:s entré och hos Willys.

Parkering

I anslutning till butikerna finns 300 parkeringsplatser. Att parkera hos oss är helt gratis i tre timmar med p-skiva.

Wi-Fi

I Galleria 1 finns wifi för alla kunder att tillgå.

Kontantcenter

I gallerians entré finns Kontantcenter med möjlighet att göra insättningar och överföringar. Du kan också, förutom kronor, ta ut euro, dollar och pund. Även vid Willys entré finns en uttagsautomat.

Cykelställ

Det finns cykelställ utanför våra entréer.

Hund

Endast certifierad ledar/assistanshund är ok att ta med in i gallerian om det tydligt framgår att hunden är i arbete. I övrigt är det ej tillåtet att ta in hundar i gallerian.

Tappat bort något?

Kontakta Josefina Thornvall, Trenova fastigheter. Telefon 070-73 99 464