pattern

Trenova företagspark

Trenova företagspark är centrumnära med restauranger, kaféer och matbutik på området. Här finns allt från enmansföretag till offentliga aktörer. Vi är i ständig förändring och har flera lokaler som kan anpassas efter önskemål.

Några av våra hyresgäster