pattern

Trenova fastigheter

Trenova erbjuder ett unikt läge med stor synlighet och möjlighet till skräddarsydda lokaler. Området har bra parkeringsmöjligheter och vid infarten ligger en busshållplats där flera busslinjer stannar. Vill du bli en av våra hyresgäster, hör av dig till Karolin, utvecklings- och etableringsansvarig på Trenova Fastigheter.

Lediga lokaler:

Karolin Olsson
Utveckling & Etablering

Karolin.olsson@trenova.se

0793-410 306