Frivården flyttar in

Nu hälsar vi Frivården – en del av Kriminalvården välkomna som ny hyresgäst hos oss. Det finns idag 33 frivårdskontor i Sverige och på Frivården i Vänersborg arbetar cirka 60 anställda. Verksamheten växer och inom några år förväntas det anställas fler.

Frivården kommer ha sina kontor i det som i dagligt tal kallades för ”Höglagret” eller “Magasinet”, det har tidigare varit Televerkstadens (Teli 1940-1993) godsmottagning för in- och utgående gods. Utmed Regementsgatan gick det tidigare en tågräls där delar transporterades från och till Vänersborg. Nu har fastighetens fasad fått ett lyft, och invändigt är lokalerna totalrenoverade och anpassade efter frivårdens verksamhet. “Vi är mycket glada att Frivården valt att placera sin verksamhet hos oss, vi ser fram emot att ha dem som hyresgäst”, säger Magnus Sjöling – byggprojektledare, Trenova Fastigheter.

Kriminalvården är en statlig myndighet och består bland annat av frivård, anstalter och häkten i Sverige. Inom frivården arbetar olika yrkesroller som frivårdsinspektörer och kriminalvårdare. Frivården övervakar bland annat klienter som har blivit villkorligt frigivna. Frivården genomför personutredningar för personer misstänkta för brott, verkställer domar till skyddstillsyn och samhällstjänst, utreder och verkställer fängelsedomar där klienten genomför fängelsestraff genom intensivövervakning, s k fotboja, arbetar med klienter som verkställer straff i fängelse, utreder och genom utslussutredningar där klienten kan verkställa en del av straffet via fotboja. Vidare genomgår klienterna behandlingsprogram riktade mot just deras brottslighet för att minska risken för återfall i brott.

Att valet föll just på Trenova förklarar Frivården med att Trenova hade förslaget som bäst kunde skapa för dem verksamhetanpassade lokaler. Inflytt blir i december 2022.